จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ตำรวจ ผู้รับใช้ชุมชน ‎"ภาค 3 เดินหน้า"

‎"ภาค 3 เดินหน้า"

แนวทางการทำงานของตำรวจ ทั้งในอเมริกา ยุโรป หลายประเทศในเอเชีย รวมทั้งในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ต่างเปลี่ยนแปลงจากการให้ตำรวจเป็นผู้มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย มาใช้แนวทางใหม่

คือ Community Policing Community Policing ที่เริ่มใช้ก่อนในสหรัฐอเมริกา

ความสำเร็จช่วงปลายทศวรรษที่ 17 ขณะที่อาชญากรรมของสหรัฐอเมริกาเพิ่มสูงขึ้น แม้ว่าตำรวจจะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด มีการเพิ่มงบประมาณให้ตำรวจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงา

แต่อาชญากรรมก็ไม่ลดลง ซ้ำร้าย การที่ตำรวจบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด กลับส่งผลในด้านลบต่อความสัมพันธ์ระหว่างตำรวจกับประชาชน

ตำรวจอเมริกาในขณะนั้นประสบปัญหา “ประชาชนไม่รัก อาชญากรรมไม่ลด”

จึงต้องหันหน้าเข้าหาประชาชน ทำหน้าที่รับใช้ให้บริการจนประชาชนให้ความไว้เนื้อเชื่อใจ แล้วร่วมมือกับประชาชนในการแก้ไขปัญหาต่างๆ

ผลคือ “ประชาชนรัก อาชญากรรมลด”

ตำรวจหลายประเทศในโลก จึงได้นำ Community Policing ไปใช้ จนประสบความสำเร็จ

พล.ต.ท.เชิด ชูเวช ผบช.ภ.3 ซึ่งมีประสบการณ์และเห็นความสำเร็จของ Community Policing จึงได้มีนโยบายที่จะนำไปใช้ในพื้นที่กองบัญชาการตำรวจภูธร ภาค 3

โดยนำจุดแข็งของตำรวจภูธรภาค 3 ที่มีทีมงานตำรวจซึ่งมีพื้นฐานในการทำงานชุมชนมาในระดับหนึ่งแล้ว มาทำงานเรื่องนี้

เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการยึดถือการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวทาง Community Policing และเป็นไปตามนโยบายของ ผบ.ตร.ดูแลความสงบเรียบร้อยให้สังคมและชุมชน ใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศและปัญหายาเสพติดของตำรวจภูธรภาค 3

เป็นการเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ AEC ในปี 2558

ขณะนี้การเตรียมการเรื่อง Community Policing คืบหน้า สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้

เริ่มจากปีใหม่ ในเดือน ม.ค.2556 นี้ ทันที.

สหบาท

ขอขอบคุณ
- นสพ.ไทยรัฐ วันศุกร์ น.6
- http://www.thairath.co.th/column/region/policeshine/309706

/CPO.TH

ไม่มีความคิดเห็น: